Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě newgarden.cz, jehož provozovatelem je společnost NEW GARDEN s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupující) a prodávajícího (newgarden.cz).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu newgarden.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouvou se rozumí Vydaná faktura nebo prodejka, kterou zákazník obdrží společně se zbožím. Kupní smlouva vstupuje v platnost okamžikem převzetí zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: u zboží došlo k neočekávatelnému nárůstu ceny, zboží se již nevyrábí, zboží se vyprodalo a nelze ho doobjednat, cena zboží byla chybně uvedena. Prodávající je povinen o tomto kupujícího informovat - mailem nebo telefonicky nebo osobně na našich prodejnách.Pokud kupující již toto zboží zaplatil, bude mu odpovídající částka vrácena zpět na účet a k uzavření smlouvy nedojde.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré údaje musí být pravdivé.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České republice.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu newgarden.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana těchto dat se řídí příslušným zákonem a právním nařízením platným na území ČR.
 • Vyplněním registračního formuláře zároveň dáváte souhlas k zasílání informačního Newsletteru na mailovou adresu vyplněnou při registraci. Ze zasílání Newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

 

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 24 hodin po obdržení objednávky při placení na dobírku, resp. po připsání platby na účet newgarden.cz v případě platby bankovním převodem.
 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v odstavci "Doprava a platba".
 • Internetový obchod newgarden.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

 

4. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu a společnosti newgarden.cz a právním řádem platným v ČR.
 • "Reklamační řád" internetového obchodu a společnosti newgarden.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  Při reklamaci je nutné se zbožím zaslat i číslo účtu, na které mají být případně vráce ny peníze. 

 

5. Výměna zboží

 • V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. 
 • Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu a musí být odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky i včetně dokladu o zakoupení zboží. 
 • Zboží na výměnu / vracené zboží odesílejte výhradně na adresu: NEW GARDEN s.r.o., Zdounky 11, 768 02 Zdounky
 • Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující!

 

6. Nedoručitelné zásilky

 • V případě, že vinou zákazníka nebude možné doručit objednané zboží a toto se nám vrátí zpět, vyhrazujeme si právo vyřadit tohoto zákazníka z naší databáze. V budoucnosti bude možné zaslání objednávky tomuto zákazníkovi pouze v případě úhrady zboží a poštovného dopředu. Toto platí i v případě opakovaného doručení - zaslání teprve v okamžiku obdržení platby za zboží a poštovné.

 

7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetového obchodu newgarden.cz. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní od jeho obdržení v souladu s Občanským zákoníkem hlava pátá "Spotřebitelské smlouvy". Zákazník může vrátit výrobek pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze nepoškozen, s původním obalem a dokumentací a nesmí jevit známky použití.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.